NOVOBĚLSKÝ ŠLAPOUN 2024

00 00 00 00 00

Důležité upozornění

Každý účastník musí projet celou trať. Proto je důležité mít na kole tachometr nebo zapnutou nějakou mobilní aplikaci. Obě tratě jsou cca stejně dlouhé, 28,5 Km. Kdo ujede méně než 28 Km, dostane 1000 trestných bodů. Kontrola proběhne při dojezdu do cíle.

Trasa pohodová bude značena bílymi šipkami a číslem 1 a je samozřejmě možnost stáhnout si trasu do mobilu a jet dle navigace.

Trasa profesionál bude značena žlutými šipkami a číslem 2.  Šipkami na stromech (vytištěné a připevněné na žlutém papíře). Taky je možnost trasu nahrát do navigace. 

Vítězové každého závodu budou ti, kteří budou mít na konec nejmenší počet bodů.

Jak se bude letos bodovat

 • Každý účastník začíná s 5000 body, účastník s elektrokolem 5100 bodů.
 • Vědomostní testík má 5 otázek, každá otázka za 100 bodů.
 • Hod na Krmelínského tlamouna, trefa do úst za 50 bodů, trefíte-li jedno z očí 100 bodů.
 • Shození kuželek proudem vody – kuželka 50 bodů.
 • Slalom – přejetí značky +100 bodů
 • Nejrychlejší čas zručnostní jízdy 150 bodů, každý další o 5 bodů méně.
 • Duel za správnou odpověď 150 bodů, za špatnou 150 plus.

Jak se bude hodnotit čas hlavního závodu

 • do 75 minut – 500 bodů
 • do 80 minut – 480 bodů
 • do 90 minut – 450 bodů
 • do 100 minut – 400 bodů
 • do 110 minut – 380 bodů
 • do 120 minut – 350 bodů
 • nad 120 minut – 300 bodů

Novobělský Šlapoun bude v cíli a bude obsahovat bonus

 • 50 bodů, pokud jsi v duelu odpověděl správně
 • 50 bodů, pokud jsi v testu získal více než 200 bodů.
 • 100 bodů, pokud jsi v testu získal více ja 400 bodů.
 • 100 bodů pokud jsi shodil všechny kuželky.
 • Diamantový šlapoun – 200 bodů.
 • Zlatý šlapoun – 180 bodů.
 • Stříbrný šlapoun – 150 bodů.
 • Bronzový šlapoun . 130 bodů.
 • 2 černí šlapouni – 0 bodů

Jak to bude letos probíhat.

 • 10:30 Hod. – sraz v areálu Motokáry Krmelín
 • 10:45 Hod. – rozlosovaní čísel a seznámení s trasou
 • 11.00 Hod. – 5 otázkový test ( otázka za 50 bodů)
 • 11:30 Hod. – zručnostní jízda 
 • 12:30 Hod. – start pohodové trasy A
 • 12:45 Hod. – start profi trasy B
 • 14:45 Hod. – duel
 • 14:45 Hod. – vyhlášení výsledku a občerstvení
 • 16:00 Hod. – motokarový závod
 • volná zábava

Jako minulé ročníky tak i letos nás podpoří Odbory Zaměstnanců DPO a.s., které věnují 2000 Kč na ceny a členům přispějí 100 Kč na startovné. Bohužel nám trošku letos podraží, proto v rámci zachování dobrého občerstvení bude startovné 350 Kč. Z toho připadne na občerstvení 150 Kč a 200 Kč na ceny. Cenu obdrží každý účastník závodu. Oproti minulým ročníkům nebudou na ani jedné trati ukrytí šlapouni. Ti budou ukryti v areálu motokár a jakmile dojedete do cíle, vydáte se šlapouny hledat. Ve zručnostní jízdě pojedete slalom, budete házet na Tlamouna a shazovat plechovky proudem vody. Vědomostní test bude mít jen 5 otázek, které budou použity z vědomostní soutěže Na lovu. V duelu podle startovního čísla odpovíte na otázku. Hladem nám tam neumřete, uděláme opět klobásky, chléb, okurek, kozí rohy, hořčice, křen a jedno pivo nebo nealko v ceně. Přípravy už začínají a já pevně doufám, že účastníky nezklamu a těším se na vás.

Jirka

Novobělský ŠLAPOUN 2024 - Pohodová trasa

21.9.2023

Pohodová trasa A : – určena pro pohodáře a povede po cyklostezkách a silnici s  minimálním terénem a převýšením. Tato trasa má nakonec 28,5 Km.

START: Vyjedete z areálu motokár, odbočíte vpravo a pokračujete po cyklostezce na silnici Krmelínská.

Napojíte se na ulici Kokešová, přejedete Mitrovickou a kolem pohřební služby uličkou na ulici Ječmínkovou. Odbočíte vlevo, přejedete Plzeňskou  a pokračujete dále až do Staré Bělé ke kostelu, rovně po ulici Blanická ke hřbitovu, kde odbočíte vlevo, přijedete k silnici Mitrovická a po ní pokračujete až k cyklostezce v Proskovicích.

Po cyklostezce pokračujete až do Malé Košatky, odbočíte vlevo na silnici Staroveská. Na křižovatce odbočíte vlevo na silnici Petřvaldská a pak se napojíte na cyklostezku ve Staré Vsi a po ní budete pokračovat až do Brušperku. 

Na konci cyklostezky odbočíte vlevo, po té opět vlevo na silnici Fryčovická. Napojíte se na ulici Dr. Martínka, pak odbočíte vpravo na ulici k Pastevníku a napojíte se na cyklostezku k šachtě Staříč. Za kolejovým přejezdem odbočíte vlevo na silnici a pokračujete do Oprechtic, kde vyjedete na silnici, odbočíte vlevo a hned vpravo a po již známe cyklostezce pokračujte do cíle v areálu Motokár.

Jirka

Novobělský ŠLAPOUN 2024 - Profesionál trasa

23.9.2023

Trasa profesionál B : – určena pro zdatnější cyklisty, kteří se nebojí terénu, možná bahna a taky pár vyhnutí stromům. Tato trasa má nakonec taky 28,1 Km. Trošku podrobnější popis si pozorně přečtěte.

Start na tradičním místě Motokáry Krmelín, odbočte vlevo a pokračujete po trase starého šlapouna 3,5 Km.

Přijeli jste k silnici Paskovská, odbočíte vlevo a hned vpravo na ulici Starodvorská, pokračujte 700 metrů až na konec ulice. Odbočte vpravo a pokračujte 500 metrů po nezpevněné komunikaci. Přijíždíte zpět k areálu motokár, odbočte vlevo na cyklostezku a po 30 metrech odbočte vpravo. Pokračujte cca 1 Km po lesní cestě.

Odbočte vlevo a jedete 200 metrů, opět odbočte vlevo, po 600 metrech dojedete na konec stezky. Vjíždíte na vyšlapaný chodníček, tady vás čeká terenní 500 metrová jízda. Opět vjedete na stezku a budete pokračovat až k hlavní silnici cca 900 metrů.

Na silnici odbočte vlevo, po 200 metrech odbočte vpravo na cyklostezku a po dojetí na konec odbočte vpravo. Pokračujete po cyklostezce 800 metrů. Dojedete na křižovatku v Mitrovicích.

Pokračujte rovně směr Paskov 500 metrů a opět vjeďte na cyklostezku. Po 500 metrech odbočte vpravo na ulici Polní a pokračujte zpět 1 Km do lesa. V lese jedete 300 metrů, odbočte vlevo a po 300 metrech opět zahněte vlevo a pokračujte 1 Km po stezce k silnici.

Na silnici odbočte vlevo a hned vpravo. Jedete 300 metrů, odbočte vpravo na lesní cestu a po ní pokračujte rovně 1,3 km. Odbočte vlevo a po 400 metrech se vraťte na silnici, odbočte vlevo a po 700 metrech odbočte vpravo. Pokračujte 300 metrů, odbočte vpravo a pokračujte 1 Km rovně lesem. Odbočte vlevo a po 200 metrech vpravo na polní cestu.

Po polní ceste jedete 1,3 Km, přijedete na hlavní cestu, odbočte vpravo a po 300 metrech opět vpravo. Po silnici jeďte 1,5 Km, odbočte vlevo a pokračujte 1 Km po stezce směr Brušperk. Teď odbočte do lesa vpravo po lesní cestě pokračujte 400 metrů. Odbočte vpravo, jeďte 300 metrů a odbočte vlevo.

Po lesní cestě a vyšlapaném chodníčku jeďte 900 metrů, odbočte vpravo a pokračujte 1 Km. Odbočte prudce vpravo, po 300 metrech odbočte vlevo a pokračujte do Oprechtic. Po 550 metrech přijedete k silnici, odbočíte vlevo a po 700 metrech odbočíte vlevo na stezku. Ujedete 600 metrů a odbočujete vpravo, přejedete koleje a po 450 metrech odbočte vpravo a čeká vás posledních 1,2 km do cíle.

Jirka

© 2022, Slapomilove

web vytvořil: HRNČÍŘ Jiří