Pravidla soutěže dvojic

  1. soutěž dvojic začíná 1.3.2024 a končí 30.11.2024.
  2. body dvojice získává za ujeté Km a za vyjetí.
  3. bodování vidíte v tabulce.
  4. pokud dvojice ujede za týden více než 300 Km, začínají se jí odečítat body.
  5. odečítá se ze získaných bodů a za každý 1 Km navíc to odebírá 0,25 bodů.
  6. jednou za sezónu lze limit překročit a body se odečítat nebudou, musíte ale tento týden předem nahlásit správci.
  7. týden se počítá od pondělí do neděle.
  8. každou neděli se losuje náhodné číslo (losování šťastných deset ve 20:00) a pokud padne číslo 1 – 7, dostane člen který v daný den vyjel dvojnásobek bodů za vyjetí. Číslo 1 je pondělí atd. ,  pokud číslo nepadne, bonus nezíská nikdo. 
  9. vítězná dvojice na konci sezóny získá cenu v hodnotě 200 Kč.

© 2022, Slapomilove

web vytvořil: HRNČÍŘ Jiří