Pravidla soutěže dvojic 2023

 1. Sezóna začíná 1.3.2023 a končí 30.11.2023
 2. Každé dvojici se započítají ujeté km za týden.
 3. Maximální počet ujetých km je 220 pro dvojici týdně, může i jeden člen ujet 220 km. 
 4. Pokud dvojice 220 km překročí, odečtou se jí  body podle tabulky z překročených km. Pokud překročíte o 30 Km, odečte se 15 bodů.
 5. Pokud jeden ze členů neujede 100 km za sezónu, bude dvojice diskvalifikována.
 6. Km se započítávají vždy od pondělí do neděle.
 7. Pokud limit splníte například ve čtvrtek, následující 3 dny se vám již do soutěže nebudou přičítat.
 8. Body se přičítají za ujeté km a taky za vyjetí dle přiložené tabulky.
 9.  Nemusíte absolvovat jízdu spolu, započítávají se km ujeté každému zvlášť.
 10. Jednou za sezónu lze započítat celý týden, pokud tým, nebo jednotlivec nahlásí, že se účastní nějaké cyklo-dovolené nebo cyklotour.
 11. Vždy v neděli před aktualizací  bude náhodně vylosováno číslo dne (pondělí=1, středa – 3, sobota=6), kdy všichni, kteří tento den vyjeli, dostanou bonus dvojnásobku bodů za vyjetí.
 12. Náhodné číslo – losovaní šťastných 10 vždy v neděli ve 12.00 hod. Platí první vylosované číslo 1 až 7. Pokud nebude ani jedno vylosováno – bonus nezíská nikdo.

© 2022, Slapomilove

web vytvořil: HRNČÍŘ Jiří