Soutěž bude rozdělena do tří samostatných disciplín Nejlepší vrchař 2022; Vrcholový Dream Team 2022 a nejlepší Časovkář 2022. častnit se může každý, kdo vlastní horské kolo, v případě týmové hry se počítá elektrokolo, gravel nebo silnička. Přidat se může tedy kdokoliv a kdykoliv, kdo má odvahu a chuť si zazávodit a to během roku, stačí jen doložit čas ze STRAVY, fotografii a podmínkou je absolvovat vrchol s horským kolem pro soutěž Časovkář 2022 a Nejlepší vrchař 2022. Ostatní druhy kol soutěží pouze v disciplíně Vrcholový Dream Team 2022. Soutěží se o kubánský rum Legendario 34 % v hlavní kategorii Nejlepší vrchař 2022 a nejlepší ČASOVKÁŘ 2022, který získá rovněž stejnou cenu kubánský rum Legendario 34 %. Další disciplína je týmová hra o titul Vrcholový Dream Team 2022, kde se můžou zúčastnit i elektrokola, silniční kola a gravel kola za shodné body jako horské kola. Zde se  budou evidovat pouze body za vrchol, a i zde je nutné doložit prokazatelným způsobem absolvování vrcholu vč. fotografie s kolem na vrcholu. V případě týmové výhry získá každý člen výherního týmu čestný diplom a rumové pralinky.


01. Soutěží se od 01.04.2022 do 30.11.2022.
02. Soutěž bude evidována v kategoriích NEJLEPŠÍ VRCHAŘ 2022 (horské kolo) a ČASOVKÁŘ 2022 s nejlepšími
časy (horské kolo). Soutěžit se bude také v týmové disciplíně o titul VRCHOLOVÝ DREAM TEAM 2022 (všechny druhy kol).
03. Jezdec s největším počtem bodů za výjezdy a bonusy bude označen jako NEJLEPŠÍ VRCHAŘ 2022 a bude automaticky s časem zařazen do další části soutěže ČASOVKÁŘ 2022.
04. Jezdec s největším počtem nejlepších časů horského kola na soutěžních vrcholech bude označen jako ČASOVKÁŘ 2022. Při rozdílu MOVING TIME (pohybový čas) a ELAPSED TIME (celkový čas) více jak 15 sekund se zapisuje ELAPSED TIME (celkový čas)
05. Jezdec na horském kole s největším počtem bodů za výjezdy a bonusy na soutěžních vrcholech bude označen jako NEJLEPŠÍ VRCHAŘ 2022. Výhrou v bodování tedy není rozhodný čas, ale počet dosažených bodů, které získal za počet výjezdů soutěžních vrcholů a taktice dle bodovací tabulky. V případě dosažení stejného počtu bodů několika soutěžících na vrcholech vyhrává pouze ten s lepšími časy.
06. Vítězem ČASOVKÁŘ 2022 je jezdec s největším počtem nejlepších časů na soutěžních vrcholech dosažených pouze na horských kolech!!! V případě shody soutěžících s nejlepšími časy vyhrává ten s větším počtem bodů.
07. Soutěž VRCHOLOVÝ DREAM TEAM 2022 Všichni jezdci z našich týmů, kteří absolvují na horském kole případně na elektrokole, gravelu či silničce stanovenou trasu ze soutěžních vrcholů zaznamenanou prokazatelným způsobem (nejlépe STRAVA) a fotografií (čas však není důležitý), automaticky získává stejný počet bodů pro tým jako jezdec na horském kole v soutěži NEJLEPŠÍ VRCHAŘ 2022 a ČASOVKÁŘ 2022. Vítězným týmem se stane ten tým, který bude mít na konci rozhodného období největší počet bodů.
Do soutěže se započítává pouze absolvovaný vrchol z předem stanoveného startu a cíle soutěžního vrcholu zaznamenaného nejlépe aplikací Strava + doložena aktuální fotografie s horským kolem na soutěžním vrcholu, kterou zašlete pořadateli soutěže (Petr Syrovátka) vhodným způsobem.

POSTUP K ZÍSKÁNÍ BODŮ NEJLEPŠÍHO VRCHAŘE 2022, ČASKOVKÁŘE 2022 A TÝMOVÉHO TITULU


VRCHOLOVÝ DREAM TEAM 2022


1. Účastník musí jet stanovenou trasu na kole a doložit ujetý čas dle aplikace STRAVA+SELFIE FOTO s kolem a zpoceným úsměvem na soutěžním vrcholu . Nic jiného se nebude počítat. Trasu může jet, kdy on sám bude chtít.
2. V případě podvodu automatická diskvalifikace (to snad nehrozí, jde o srandu a fér hru).
3. Soutěží se na vrcholech Lysá hora, Pustevny, Ondřejník, Prašivá, Janíkové sedlo, Nekonečný příběh v Jilešovicích a Myslíkové polechtání v Pálkovicích u Frýdku Místku.
4. Body budou přiděleny viz. tabulka BODOVÁNÍ.
5. Za každé dosažení všech sedmi vrcholů jsou uděleny prémiové body ve výši 300 bodů.
6. Body za absolvování daného vrcholu jsou uvedeny v tabulce viz. BODOVÁNÍ.
7. Soutěž Nejlepší Vrchař 2022 – Jezdec obdrží body dle náročnosti za soutěžní vrchol a na konci soutěže vyhrává jezdec s největším počtem bodů v této disciplíně. V případě shody několika jezdců vyhrává ten s lepšími časy.
8. Soutěž ČASOVKÁŘ 2022 – každý jezdec po absolvování soutěžního vrcholu automaticky postupuje se svým nejlepším časem do této disciplíny a vyhrává ten jezdec na konci roku, který bude mít největší počet nejlepších časů na konci soutěže. V případě shody několika jezdců vyhrává ten s větším počtem bodů.
9. Soutěž VRCHOLOVÝ DREAM TEAM 2022 – soutěží všichni členové týmu a vyhrává ten tým, který bude mít největší počet bodů na konci soutěže. V případě bodové shody vyhrává ten tým, který měl největší počet ujetých vrcholů.
10. Každý jezdec může v jednom kalendářním měsíci absolvovat max. 5 vrcholů dle svého uvážení!!!
11. Účastníkem se může stát každý jezdec na horském kole nebo na elektrokole, gravelu a silničním kole v případě týmové soutěže.
12. Kontrolní orgán bude Jiří Hrnčíř.
Cílem této soutěže je posunout naše výkony zase někam dále, poznání našich krásných vrcholů, a hlavně jde o srandu, tak to prosím respektujte.

© 2022, Slapomilove

web vytvořil: HRNČÍŘ Jiří